2024-01-19

Näringslivet får förstärkt roll vid kriser och höjd beredskap

Staten ska gemensamt med näringslivet ska kunna säkra elektronisk kommunikation, även vid en allvarlig störning eller kris. Regeringen har nu beslutat om ett lagförslag som innebär att Post- och telestyrelsen, PTS, ska kunna peka ut de aktörer de anser ska delta i samverkan vid kris avseende elektronisk kommunikation.

Enligt regeringens förslag ska PTS kunna besluta om att vissa aktörer ska delta i totalförsvarsplaneringen. Där ingår planeringen och samordningen av åtgärder inför eller vid fredstida krissituationer inom beredskapssektorn för elektroniska kommunikationer. Deltagandet kommer att ske inom ramen för den nationella telesamverkansgruppen, NTSG.

Syftet med NTSG är att kunna återställa och stödja nationell digital infrastruktur, som är nödvändigt för att kunna kommunicera elektroniskt, vid allvarliga störningar eller kris. När elektroniska kommunikationer utsätts för störningar blir det svårt att ringa i telefon, kommunicera via e-post eller använda andra samhällsviktiga digitala tjänster som till exempel banktjänster, kortbetalningar och elektronisk identifiering, vilket kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället.

– Säker digital kommunikation är avgörande i den svenska krisberedskapen. Med det här förslaget så får Sverige förutsättningar för en robust krishantering och beredskap inom elektronisk kommunikation. Det ger positiva konsekvenser för Sveriges säkerhet såväl i fredstid som under höjd beredskap, säger civilminister Erik Slottner.

Kriget i Ukraina har tydligt visat att en motståndskraftig och fungerande elektronisk kommunikation är avgörande, både för det militära försvaret och civilsamhället. Regeringen ser det därför som prioriterat att näringslivet, som tillhandahåller dessa grundläggande tjänster, involveras närmare i beredskapsplaneringen. Detta är ett viktigt steg i regeringens återuppbyggnad av totalförsvaret.

– Regeringen anser att det är nödvändigt att formalisera samarbetet i NTSG-gruppen för att stärka det civila försvaret inom elektronisk kommunikation. Näringslivet är en central del av totalförsvaret, trots detta involveras näringslivet i dag i begränsad uträckning i beredskapsplanering, säger civilminister Erik Slottner vidare.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng