2024-03-23

Något lägre förtroende för polisen – men starkt över tid

Förtroendet för polisen sjunker något jämfört med året innan, men förtroendet är fortsatt starkt sett ur ett längre perspektiv. Det visar SOM-institutets årliga förtroendeundersökning.

Undersökningen visar att 68 procent anger att de har ganska eller mycket högt förtroende för polisen. Motsvarande siffra förra året var 72. Båda åren ligger på en signifikant högre nivå än år 2016, då förtroendet låg på 52 procent.

– Medborgarnas förtroende för polisen är grunden för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. När medborgare litar på polisen känner de sig tryggare och är mer benägna att anmäla brott, tipsa och vittna. För oss inom polisen innebär resultatet att vi fortsätter att arbeta med att förtjäna fler medborgares förtroende, säger rikspolischef Petra Lundh.

Den nationella SOM-undersökningen, som presenterades idag, genomfördes under september till december 2023. Undersökningen kartlägger den svenska allmänhetens vanor och attityder, exempelvis förtroendet för medier och institutioner.

Undersökningen mäter även vilka samhällsfrågor som är viktigast för medborgarna. Den allra viktigaste frågar var här lag och ordning (49%), följt av sjukvård (30%) och skola (25%).

Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, presenterade undersökningen.

– Förtroendet för polisen är fortsatt stort. Det hänger troligen delvis ihop med att uppmärksamheten för lag och ordning och brottsbekämpning har blivit större.

Enligt Henrik Ekengren Oscarsson har väljarna investerat mycket förtroende i polisen och förväntar sig att polisen gör allt vad de kan för brottsbekämpningen.

– Vi har sett att förtroendet minskar när polisen hamnar i exempelvis problem med personalpolitik eller organisationsproblem, men att det byggs tillbaka rätt snabbt. Det betyder ju också att fallhöjden i förtroende är stor om förväntningarna inte infrias.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng