2021-03-04

Must: Hotbilden mot Sverige alltmer komplex

Hotbilden mot Sverige är i dag samtidigt politisk, ekonomisk och militär – inte ”antingen eller”. Den har således blivit både bredare och mer komplex. Det framgår av Musts årsöversikt för 2020 som nyligen publicerades.

Under 2020 har utvecklingen mot en mer hårdhänt maktpolitik förstärkts, globalt och i Europas grannskap. Samtidigt har den regelbaserade ordningen och förutsägbarheten försvagats. Den pågående pandemin har accelererat dessa trender och Must bedömer att risken för att Sverige utsätts för kraftfulla påtryckningar är förhöjd i denna miljö.

– Det handlar om yttre hot, som allt oftare manifesteras även i den inre säkerheten. Hoten riktas mot Sveriges försvarsförmåga, välstånd och demokrati. Hybrida, dolda och förnekbara metoder blir allt vanligare, säger Lena Hallin, chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must.

Den militära aktiviteten i Sveriges närområde har fortsatt att öka i intensitet och har blivit alltmer kvalificerad. Trenden att se ekonomi och teknologi som strategiska verktyg förstärks. Länder som Ryssland och Kina har en bred verktygslåda för att främja sina statliga intressen, och god förmåga till samordning. Underrättelseverksamheten mot Försvarsmakten och Sverige är omfattande, menar Must.

– I denna verklighet verkar Must som den civila och militära underrättelse- och säkerhetstjänst som arbetar med de yttre hoten mot Sveriges säkerhet – oavsett vilka de är. När jag summerar Musts verksamhet under 2020 är jag stolt över att kunna konstatera att vi, tillsammans med våra nationella och internationella samarbetspartner, kunnat fullgöra det uppdrag vi fått av våra uppdragsgivare regeringen och Försvarsmakten, säger Lena Hallin.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng