2024-03-19

MSB vill öka företagens beredskap

Under 2023 genomförde Demoskop, på uppdrag av Combitech en enkätundersökning där över 500 beslutsfattare i näringslivet tillfrågades om företagens roll i totalförsvaret. Endast 10 procent uppgav att de har beredskapsplaner för att klara en påfrestning i samhället.

För att motivera Sveriges företag att ytterligare stärka sin grundberedskap kommer MSB under året att göra en kommunikationsinsats som riktar sig till små och medelstora företag. Kommunikationsinsatsen är en fortsättning på kampanjen Förberedda företag som genomfördes i slutet av 2022.

Årets kampanjperiod är i två omgångar, vår och höst, med start i går. Kampanjen består av korta filmer där representanter från fem olika företag inom prioriterade sektorer och områden berättar om sitt beredskapsarbete.

Beredskap måste byggas i ett normalläge, annars kan det vara för sent. Det gäller privatpersoner, men även kommuner, myndigheter och företag. En stärkt beredskap gynnar inte bara Sverige, utan även företagen, menar MSB.

– Vi måste alla ta vårt ansvar för att ha en god beredskap, det gäller såväl privatpersoner som företag, myndigheter och organisationer. De senaste åren har MSB jobbat med stöd till företagen för att underlätta deras beredskapsarbete. Jag hoppas och tror att de exempel som vi illustrerar i de olika filmerna kan vara en tankeställare som leder till handling, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Under 2023 genomförde Demoskop, på uppdrag av Combitech en enkätundersökning där över 500 beslutsfattare i näringslivet tillfrågades om företagens roll i totalförsvaret. Endast 10 procent uppgav att de har beredskapsplaner för att klara en påfrestning i samhället (däremot uppgav ungefär hälften att deras medarbetare har information om vad som behöver göras). Endast 38 procent upplever att deras verksamhet har en viktig roll i totalförsvaret och endast 25 procent anser att de diskuterar beredskapsfrågor i en tillräckligt stor utsträckning i vardagen. Hela 70 procent uppgav att de vill lära sig mer om beredskap och hur verksamheten de arbetar i kan bidra till totalförsvaret.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng