2023-10-19

MSB: Stort intresse för utbildning av förstärkningspersonal

Syftet med utbildningarna är att utbilda frivilliga för att utföra uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar hos offentliga aktörer.

Hela 290 ansökningar har kommit in från frivilliga försvarsorganisationer om medel från anslag 2:4 Krisberedskap. Pengarna ska användas för att finansiera utbildningar av frivilliga som ska tjänstgöra som förstärkningspersonal i den civila beredskapen.

17 av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna har i år sökt medel från MSB. De ansökta summorna uppgår till cirka 160 miljoner kronor för 2024 och cirka 180 miljoner kronor för 2025. MSB har 90 miljoner kronor per år att fördela på de inkomna ansökningarna.

Syftet med utbildningarna är att utbilda frivilliga för att utföra uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar hos offentliga aktörer. De offentliga aktörer som har identifierat ett behov av förstärkningspersonal redogör för MSB behovet som ligger till grund för organisationernas ansökningar. Årets ansökningar gäller personalförstärkningsbehovet hos centrala myndigheter, kommuner, region och länsstyrelser.

MSB kommer nu att granska ansökningar och fördelar medel till utbildningar som uppfyller villkoren för uppdragsfinansieringen och som bedöms göra störst nytta för totalförsvaret. Beslut om fördelning sker i januari 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng