2024-03-16

MSB ska öka kunskapen om Nato

Regeringen har fattat beslut att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att genomföra en informationsinsats om Nato riktad till den breda allmänheten. I uppdraget ingår även en särskild insats riktad till unga i åldern 16–25 år.

MSB fick ett uppdrag redan i maj 2023 att i samverkan med Försvarsmakten och andra berörda aktörer förbereda informationsinsatsen. I och med att Sverige nu är medlem i försvarsalliansen Nato kan insatsen påbörjas.

– Vi har nu lämnat 200 år av neutralitet och alliansfrihet bakom oss, som nyblivna medlemmar i Nato. Det är en stor förändring men det är ett mycket naturligt steg som vi nu tar. Med denna historiska omställning följer ett ansvar att säkerställa att den svenska befolkningen är välinformerad om vad Natomedlemskapet innebär, för Sverige som nation och för alla oss som bor här, säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Uppdraget innehåller två delar. Den ena delen avser en kortare och mer koncentrerad informationsinsats riktad till unga (16–25 år). Den andra delen är en folkbildande och kunskapshöjande informationsinsats riktad till den bredare allmänheten och den kommer att pågå under en längre period. Syftet att dela upp uppdraget är att ge MSB större möjligheter att kunna målgruppsanpassa informationen och nå ut med information mer effektivt i rätt kanaler för respektive målgrupp.

Informationsinsatsen ska belysa de värderingar Nato bygger på, hur Sverige kan bidra till försvarsalliansen samt hur ett medlemskap bidrar till Sveriges totalförsvar.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng