2023-12-16

MSB: ”Nu fortsätter vi höja vår förmåga”

I 14 månader har Sveriges nya beredskapsstruktur varit på plats och det har pågått ett intensivt arbete med att bygga strukturer, samarbetsformer, identifiera behov och hantera kriser, menar MSB. Nyligen samlades aktörer för ett myndighetschefsmöte om civil beredskap och syftet med mötet var att ta dialogen om myndigheternas gemensamma uppdrag inom den civila beredskapen vidare.

En kombination av reflektion kring det arbete som genomförts och diskussion om det fortsatta arbetet var i fokus när MSB samlade till myndighetschefsmötet.

Inledningsvis fick representanter från de tio beredskapssektorerna och länsstyrelserna beskriva förflyttningen under 2023 och peka ut centrala frågor eller arbeten för 2024.

– Det är tydligt att samtliga sektorer kommit långt och att vi redan nu har nytta av det samarbete och de strukturer som utvecklats. Jag tar också med mig de behov många lyfte om att arbeta tillsammans mellan sektorer, men framförallt att så många redan hittat vägar och samarbetar med kommuner och regioner, med civilsamhället och med näringslivet. Ett behov som vi unisont konstaterade är avgörande, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Myndighetschefsmötet samtalade också om fokus för 2024. Ett inspel till den diskussionen hämtades från de lärdomar och erfarenheter MSB hämtat in från Ukraina. Vikten av snabbhet, flexibilitet och samverkan.

Utpekade områden är att öka den direkta förmågan genom att öva, öva och öva, att fortsätta förberedelsearbetet inför Nato-medlemskapet samt att en snabb utveckling av det civila försvaret ställer stora krav. Det var tydligt att det finns en stor samsyn kring vad som är nästa steg för ett motståndskraftigt Sverige, skriver MSB.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng