2023-09-23

MSB får mer pengar till cybersäkerhet

CERT-SE, som är en del av MSB, får utökat anslag med 20 miljoner kronor under 2024.

CERT-SE är Sveriges nationella funktion för att stödja samhället i arbetet med att förebygga och hantera it-incidenter.

Regeringen bedömer att funktionen, som är placerad vid MSB, behöver stärkas. Därutöver behöver MSB kunna erbjuda kvalificerat stöd till drabbade aktörer och fortsätta utveckla den nationella förmågan att hantera cyberangrepp. Regeringen föreslår därför att MSB:s anslag utökas med 20 miljoner kronor för 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng