2023-08-02

Mer myndighetssamverkan för att stoppa terrorism

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till flera myndigheter för att stärka Sveriges förmåga att förebygga, förhindra och försvåra terrorism och våldsbejakande extremism. Detta efter reaktionerna på koraneldningarna.

– Under det senaste halvåret och under våren har vi kunnat se ett antal händelser som både var för sig och tillsammans har varit hotdrivande mot Sverige. Det rör sig inte minst om eldning av kopior av koranen, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Regeringsuppdraget handlar om 15 myndigheter som, mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget, ska intensifiera sin samverkan för att stärka Sveriges förmåga att förebygga, förhindra och försvåra terrorism och våldsbejakande extremism.

Säkerhetspolisen får också i uppdrag att samordna en långsiktig utveckling av arbetet mot terrorism inom ramen för den verksamhet som bedrivs i Samverkansrådet mot terrorism. I uppdraget ingår även att överväga vilka myndigheter som ska ingå i rådet.

De myndigheter som i nuläget har ett mer operativt samarbete, det vill säga Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Försvarets radioanstalt och Försvarsmakten, ska vidta åtgärder för att förstärka sitt operativa samarbete för att bekämpa terrorism och agera mot individer som bedöms utgöra ett terrorhot.

– Vi har ett allvarligt säkerhetsläge. Den senaste tidens aktioner med eldning av kopior av koranen och protesterna i den muslimska världen har enligt Säkerhetspolisen lett till ett försämrat säkerhetsläge. Regeringsuppdraget blir ett viktigt steg i att stärka Sveriges samlade arbete mot terrorism och våldsbejakande extremism, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Säkerhetspolisen ska vara sammanhållande för redovisningen av uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 september 2024, den 1 september 2025 och den 1 september 2026. I redovisningen ska även ingå vilka åtgärder som vidtagits för att förebygga, försvåra och förhindra terrorism och våldsbejakande extremism.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng