2024-04-10

Maskinstölderna fortsätter öka

Under 2023 ökade antalet efterlysningar av maskiner med 45 procent jämfört med året innan.

Antalet efterlysningar av maskiner fortsätter ligga högt. Under första kvartalet har det efterlysts 42 maskiner vilket kan jämföras med samma period 2023 då det efterlystes 40 maskiner. Det visar den senaste kvartalsstatistiken från Larmtjänst.

Under 2023 ökade antalet efterlysningar av maskiner med 45 procent jämfört med året innan. En bidragande orsak till denna ökning är den höga efterfrågan på maskiner i Europa. Denna trend fortsätter in i det första kvartalet 2024, där 42 maskiner har efterlysts. Det är dock viktigt att notera att många maskiner är oregistrerade, vilket resulterar i ett mörkertal i statistiken.

– Idag saknas det ett krav på registrering för maskiner, till skillnad från vad som gäller för personbilar. Detta gör det svårare att hålla koll på godset, och vi vet att det stjäls fler maskiner än det som syns i statistiken som efterlyst, säger utredare Fredrik Lindstedt på Larmtjänst.

De maskiner som har flest efterlysningar är hjullastare (12 st) och kompaktlastare (9 st).

Under perioden har det även efterlysts 9 traktorer och 4 redskap. Detta kan jämföras med samma period 2023 då det efterlystes 10 traktorer och 6 redskap.

Det bör noteras att statistiken är preliminär och att ytterligare efterlysningar av maskiner, traktorer och redskap kan tillkomma eftersom det ofta finns en fördröjning i inrapporteringen av oregistrerat gods.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng