2023-11-18

Livräddare agerade vid 291 bad-incidenter

Flertalet av drunkningarna som sker i Sverige under sommaren inträffar på en officiell badplats med kommunalt huvudmannaskap där livräddare saknas.

I Sverige finns cirka 2 700 friluftsbad. Under sommaren 2023 var totalt tjugofem stränder bemannande fördelade över Göteborg, Halmstad, Laholm, Ängelholm, Helsingborg, Malmö, Vellinge och Gotland. Utbildade livräddare tjänstgjorde på dessa stränder under sommaren. De agerade vid 291 incidenter. Det var noll personer som omkom i samband med en drunkningshändelse på någon av de bevakade stränder under sommaren.

– Livräddarnas huvuduppgift är att förebygga så det inte inträffar drunkningstillbud eller andra incidenter där människor kan skada sig, utöver detta är livräddarna en tillgång för de badande genom att tillhanda hålla information och service för att badupplevelsen ska bli trevligare, säger Louise Brädde, sakkunnig livräddning, Svenska Livräddningssällskapet.

Svenska Livräddningssällskapet arbetar för att fler ständer ska bemannas med utbildade livräddare. Flertalet av drunkningarna som sker i Sverige under sommaren inträffar på en officiell badplats med kommunalt huvudmannaskap där livräddare saknas. Sommaren 2023 (juni-augusti) omkom det 37 personer genom drunkning och 9 av dessa var i samband med bad. Tre av dessa personer hade inte ens fyllt 18 år. Ingen av dödsolyckorna inträffade på en bevakad strand.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng