2024-01-18

Lagförslag om ansiktsigenkänning i Monaco

Ansiktsigenkänning utreds i Monaco

En lagförslagstext om användning av ansiktsigenkänning har lagts fram för parlamentet i Monaco, något som spås skapa omfattande debatt mellan förtroendevalda och fursteregeringen under 2024, skriver Monaco-Matin.

Den 19 december förra året lades ett lagförslag om användning av ansiktsigenkänning fram för behandling av parlamentet i Monaco.

På grund av ”ökande och varierande hot” ansåg fursteregeringen det nödvändigt att juridiskt reglera användningen av data som denna teknik för fjärrbiometrisk identifiering är avsedd att användas för.

Ansiktsigenkänning har redan testats under G20-mötet 2017 i Tyskland och under Nice-karnevalen 2019. Det skulle kunna introduceras i furstendömet Monaco, där hög säkerhetsnivå är en av grundpelarna för attraktionskraften.

Nyttan med ansiktsigenkänning

— Genom att automatisera detektering av misstänkta rörelser, personer eller objekt underlättar dessa system beslutsfattandet av personen som ansvarar för drift av videoövervakningssystemet, står det i lagförslaget – som klargör att de inte ersätter mänsklig inblandning helt och hållet.

Detta hjälper särskilt mycket eftersom denna uppgift för närvarande utförs visuellt av operatörer på bevakningscentralen, som övervakar nästan 1 000 kameror som är utspridda i landet dygnet runt. Dessa operatörer utför samtidigt flera andra uppgifter, såsom identifiering av efterlysta personer, samordning av polisingripanden och hantering av nödsamtal.

Tack vare artificiell intelligens och dess algoritmer kan folksamlingar, övergivna föremål eller till och med personer med internationella arresteringsorder upptäckas inom några sekunder. Lagförslaget klargör dock tydligt att denna teknologi inte kommer att användas för att identifiera varje individ.

Omfattande debatt förväntad

Även om omfattningen är begränsad bedöms debatterna bli livliga eftersom teknologin och dess potential delar åsikterna bland de folkvalda. Lagförslaget har hänvisats till lagutskottet och kommer att granskas av nationalrådets ledamöter, som eventuellt kan ändra den.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng