2024-01-30

Krisövning på första Skydd-dagen 2024

Magnus Eriksson, affärsområdeschef B2B på Stockholmsmässan.

En nyhet på säkerhetsmässan Skydd 2024 är konferensen ”Akilles 2024”, som arrangeras i regi av Swedish Association of Civil Security (SACS) i samarbete med Stockholmsmässan. Den äger också rum under första mässdagen och kommer att handla om hur samhället fungerar vid kris.

Sveriges beredskapsplanering för att skydda samhällsviktig verksamhet är starkt förankrat hos berörda myndigheter, företag och organisationer. Men hur går det till rent praktiskt? När och av vem fattas de beslut om åtgärder som avgör hur beredskapen egentligen faller ut? Vilka resurser prioriteras och vem ska utföra åtgärderna? Det är dessa frågor som den här endagskonferensen ska besvara.

Utgångspunkten är olika scenarier där en möjlig händelse hotar samhällsviktig verksamhet. Respektive fas i händelsen analyseras och kommenteras av de personer som i verkligheten är involverade.

Högaktuellt ämne

Steg för steg ska deltagarna få ta del av hur lägesrapportering sker och hur samverkan och samordning med och mellan de olika aktörerna skulle kunna gestalta sig i ett skarpt läge.

– I en tid av stor geopolitisk oro är vi med den här högaktuella programpunkten verkligen spot on när det gäller samhällssäkerhet. Och vi är därför väldigt tacksamma för samarbetet med SACS, kommenterar Magnus Eriksson, affärsområdeschef B2B på Stockholmsmässan.

Målgruppen

Konferensen ”Akilles 2024” vänder sig främst till personer som i sin befattning vid en allvarlig händelse har en roll att agera, rapportera eller bistå de samhällsskyddande verksamheterna när det verkligen gäller.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng