2023-10-10

Kriminella ska hindras från att köpa fastigheter

Regeringen har tagit emot betänkandet Vem äger fastigheten. I betänkandet föreslår utredningen åtgärder som syftar till att förhindra att den svenska fastighetsmarknaden utnyttjas för brottslighet och motverka oseriösa överlåtelser av hyresfastigheter.

– För att trycka tillbaka gängen måste vi komma åt den kriminella ekonomin, därför är det här viktiga förslag. Samtidigt får inte regelbördan för företag och andra aktörer på fastighetsmarknaden bli för omfattande. Förslagen kommer nu att skickas på remiss, och vi får därefter se om och hur förslagen ska tas vidare, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Utredningen om skärpta kontroller vid fastighetsförvärv lämnar förslag till åtgärder som skapar bättre förutsättningar att säkerställa förvärvarens identitet vid fastighetsförvärv. Nuvarande regler är inte alltid tillräckliga för att säkerställa köparens identitet, vilket möjliggör att fastigheter utnyttjas för brott som till exempel penningtvätt.

I betänkandet föreslår utredningen också en ny lag om förhandsprövning av den som köper en hyresfastighet. Syftet är att hindra att hyresfastigheter förvärvas av personer som är olämpliga som hyresvärdar, till exempel på grund av tidigare misskötsel eller kopplingar till organiserad brottslighet.

Utredningen bedömer att förslagen har en förebyggande och avhållande effekt när det gäller brottslighet på fastighetsmarknaden och ger ett väsentligt starkare skydd för hyresgäster.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng