2021-10-18

Kraftig minskning av villainbrott

Antalet anmälda inbrott i villa och radhus första halvåret 2021 minskade med 31 procent, till 2 810 brott.

Under första halvåret 2021 anmäldes totalt 5 730 bostadsinbrott, vilket är en minskning med 20 procent jämfört med första halvåret 2020. Antalet anmälda inbrott i villa och radhus minskade med 31 procent, till 2 810 brott.

Samtidigt minskade de anmälda lägenhetsinbrotten med 6 procent, till 2 930 brott.

Nivåerna i halvårsstatistiken skiljer sig något från helårsstatistiken, framför allt vad gäller de anmälda villainbrotten, eftersom de har en säsongsbetonad prägel, menar Brå. Vid mer detaljerade analyser framträder november som den månad då det anmäls flest villainbrott, tätt följd av december och oktober. Denna säsongsvariation återfinns inte bland lägenhetsinbrotten, som endast uppvisar mindre variationer i antal anmälda brott under året.

I de månadsvisa genomgångar av den preliminära månadsstatistiken som Brå sedan i april 2020 har genomfört, med anledning av pandemin, görs jämförelser med 2019. De visar på en varierande utveckling för inbrottsstölder totalt under pandemiperioden. Det finns indikationer på att minskningen av antalet anmälda bostadsinbrottsstölder under första halvåret 2021 sannolikt kan sättas i samband med pandemin. Inbrottsstöld i källare och vind har ökat under perioden, vilket också̊ skulle kunna kopplas ihop med pandemin, menar Brå.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng