2024-02-27

Kostnader för cyberattacker dubblades 2023

När det gäller ransomware-attacker tror 74 procent av IT-cheferna att de skulle få tillbaka all sin data så länge de betalade lösensumman och 66 procent tror inte att de kommer bli attackerade igen om de betalar lösensumman.

Över hälften av de tillfrågade organisationerna i en ny undersökning utsattes förra året för en cyberattack eller incident som hindrade åtkomst till data. Kostnaderna för organisationers cyberattacker har också fördubblats under 2023 och överstiger nu 14 miljoner svenska kronor i genomsnitt, vilket kan jämföras mot 6,8 miljoner svenska kronor 2022.

I Dell Technologies Global Data Protection Index presenteras svar från 1500 IT-chefer runt om i världen och nya utgåvan visar att 9 av 10 IT-chefer upplevde IT-störningar under året som gick och externa säkerhetsintrång var den vanligaste orsaken till dataförluster eller systemavbrott. Av de som utsattes för cyberattacker uppgav en majoritet, 55 procent, att angriparna fick tillträde via användare som klickade på skadliga länkar, exponerat sina användaruppgifter eller fått sina mobila enheter hackade.

De nya siffrorna visar också att konsekvenserna blir allt mer kostsamma. Kostnaderna för cyberattacker-relaterade händelser fördubblades under 2023 och uppgick i genomsnitt till 14,6 miljoner svenska kronor, en ökning från 6,8 miljoner svenska kronor år 2022.

När det gäller ransomware-attacker tror 74 procent av IT-cheferna att de skulle få tillbaka all sin data så länge de betalade lösensumman och 66 procent tror inte att de kommer bli attackerade igen om de betalar lösensumman. Men även om många tror på lösensummor, så uppgav endast 28 procent av de som hade försäkring mot ransomware att de fick full ersättning via sin försäkring. Det berodde bland annat på att de inte kunnat visa att de haft tillräckligt gott skydd på plats eller på grund av att det aktuella scenariot inte medgav full utbetalning från försäkringen.

Undersökningen visar också att Generativ AI, GenAI, blir ett allt viktigare strategiskt verktyg för IT-cheferna när det gäller att stärka skyddet mot cyberattacker. 52 procent uppger att GenAI kommer bidra till bättre säkerhet i deras organisationer. Det finns samtidigt en farhåga kring utvecklingen hos de svarande eftersom GenAI också förutspås generera stora volymer ny data som måste skyddas. IT-cheferna hade i genomsnitt 26 timmars oplanerade driftstopp under 2023 och förlorade i genomsnitt 2,45 TB data.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng