2024-04-05

Kommunsäkerhet i fokus på ASIS-seminarium

Håkan Nilsson, tillsammans med Markus Lahtinen

ASIS har nu även fått igång seminarieverksamhet i landets södra delar. I onsdags bjöds Håkan Nilsson in till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet för att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta som kommunsäkerhetschef i studentstaden Lund.

För första gången på många år hölls ett ASIS-seminarium i landets södra delar, närmaste bestämt i Lund och som inbjuden talare stod Håkan Nilsson, säkerhetschef på Lunds kommun. Värd för besöket var Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, på inbjudan av kameraforskaren Markus Lahtinen.

Lund – mer än en studentstad

Håkan inledde med att utmana den vanliga bilden om Lund som en studentstad.

— Det finns andra bilder av kommunen Lund, vad många inte tänker på är att det är en glesbygdskommun också. Det är nämligen en till ytan sett stor kommun med en rad mindre samhällen. Men Lund är också en regementsstad, med Södra Skånska Regementet P7 som verksamhet inom kommunen, inledde Håkan med att säga.

Dessutom lyfte Håkan en annan bild av Lund, en framtida bild som evenemangsstad – något som är en uttalad framtidsvision från politiskt håll. Förhoppningen är såklart att öka attraktiviteten hos kommunen, men det innebär också en rad säkerhetsmässiga hänsynstaganden enligt Håkan.

— Här handlar det exempelvis om att få ihop transportmedel till och inom kommunen, men också se till att det finns hotellkapacitet, en god servicenivå och en levande och trygg stadskärna.

Säkerhetsarbetets beståndsdelar

Uppdraget som Håkan getts inom kommunen kan delas upp i tre delar. För det första civil beredskap, för det andra brottsförebyggande arbete och för det tredje intern säkerhet och riskfinansiering.

— Det är såklart händelsestyrt på kort sikt, men i dessa kategorier lägger jag ungefär lika mycket arbetstid på varje del.

Håkan nämnde även tiden när han började på kommunen 2019, det efter ledande säkerhetsbefattningar både inom Malmö stad och Landskrona kommun.

— När jag tog över hade jag tre experter till mitt förfogande på enheten för trygghet och säkerhet. Då en budget på fyra miljoner kr och ett investeringsutrymme på noll kr. Det har växt till 12 experter idag, en budget på 25 miljoner kronor och ett investeringsutrymme på 40 miljoner kr.

Säg aldrig nej

Mot slutet av presentationen delade Håkan med sig några av sina råd kring arbetet med kommunsäkerhet. Av särskilt åhörarintresse var – det något förvånande rådet – att aldrig säga nej när någon vänder sig till säkerhetsfunktionen.

— Ja, det är min erfarenhet. Problemet med att säga nej är att då kommer inte personen att återkomma. Jag tycker det är viktigt att alltid kunna erbjuda råd och vägledning. Säkerhet är en servicefunktion och just därför blir det extra viktigt. Jag skall väl tillägga att det här rådet kan verka enkelt, men det är svårt att leva upp till i praktiken.

Fler ASIS-aktiviteter planerade

Den nytillträdda ASIS-styrelsen har som ambition att få igång seminarie-verksamheten i landet.

— Det var länge sedan vi hade en seminarie-aktivitet i Skåneområdet, så det känns bra att bryta isen kring detta. Det finns medlemmar i Skåneområdet som gärna vill få igång seminarieverksamheten då de inte alltid kan ta sig till Stockholm. Att inleda med Håkan Nilsson blev en perfekt start på den ambitionen, sa värden och kameraforskaren Markus Lahtinen i en avslutande kommentar.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng