2019-02-22

Internationella Brottsofferdagen uppmärksammas över hela landet

Den 22 februari uppmärksammar Brottsofferjouren Internationella Brottsofferdagen. Över hela landet anordnas föreläsningar, informationsinsatser, filmvisningar och andra arrangemang för att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om det stöd som finns att få för brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Syftet med Internationella Brottsofferdagen, den 22 februari, är att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med stöd och hjälp till brottsoffer. Initiativ till Internationella Brottsofferdagen togs 1989 av Brottsofferjouren Sveriges dåvarande ordförande Björn Lagerbäck. Idén spreds sedan vidare till andra länder.

I år uppmärksammar Brottsofferjouren särskilt också äldres brottsutsatthet och flera lokala brottsofferjourer anordnar föreläsningar på temat.

Varje år uppmärksammar Brottsoffermyndigheten tillsammans med Brottsofferjouren Sverige och andra ideella organisationer inom brottsofferområdet Internationella Brottsofferdagen. Årets temadag hålls på Norra Latin i Stockholm fredagen den 22 februari.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng