2023-10-24

IMY söker innovationsprojekt med rättsliga dataskyddsutmaningar

Från 2024 är vägledning genom regulatorisk sandlåda en permanent del av IMY:s verksamhet.

Nu öppnar Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, intresseanmälan till myndighetens regulatoriska sandlåda. Innovationsprojekt får fördjupad vägledning i gråzonsfrågor om dataskydd. Sista dag för intresseanmälan är den 1 december.

IMY var först bland Sveriges myndigheter med att testa regulatorisk sandlåda, ett arbetssätt som innebär att innovatörer och verksamhetsutvecklare får dialogbaserad vägledning i gråzonsfrågor om dataskydd. Erfarenheterna från myndighetens två pilotprojekt har varit mycket positiva. Från 2024 är vägledning genom regulatorisk sandlåda en permanent del av IMY:s verksamhet.

– Fler och fler innovatörer vill ha vägledning om dataskydd och bygga in ett starkt dataskydd i sina produkter eller tjänster redan från början. Genom regulatoriska sandlådor kan vi närma oss gråzonsfrågor på ett tidigare stadium och på ett annat sätt än genom till exempel tillsyn, säger Karin Lönnheden, vikarierande generaldirektör på IMY.

I en regulatorisk sandlåda ligger fokus på dataskyddsrättsliga gråzonsfrågor. Det är frågor där det finns behov av vägledning som har betydelse för många. Den här typen av frågor blir ofta aktuella i samband med utvecklingen av ny teknik, nya tjänster, eller ny användning av befintlig teknik.

– Det dyker ofta upp nya rättsliga frågeställningar i samband med innovation. Vi ser ett behov av att arbeta närmre tekniken för att vi ska förstå och kunna ge vägledning i hur dataskyddsregelverket relaterar till ny teknik. Regulatorisk sandlåda är ett viktigt sätt för oss att vägleda många, och verka för integritetsvänlig innovation, säger David Törngren, rättschef på IMY.

IMY kommer inte att ge några undantag från befintliga regler och ingen personuppgiftsbehandling får ske inom ramen för de projekt som deltar.

Den 1 december är sista dagen för att anmäla intresse till den regulatoriska sandlådan som startar våren 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng