2021-09-10

Hon blir chef för Nationellt cybersäkerhetscenter

Nytillträdd chef för nationellt cybersäkerhetscenter är Therese Naess som har lång erfarenhet av att bekämpa allvarliga säkerhetshot mot samhället.

Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) samlar delar av de verksamheter inom cybersäkerhet som pågår inom Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det sker i nära samverkan med Försvarets materielverk (FMV), Post- och telestyrelsen (PTS) och Polismyndigheten.

– Centret ska samla delar av flera myndigheters nuvarande verksamheter, och på så sätt skapa synergier. Detta är viktigt för säkerheten och samverkan i hela vårt samhälle. Att förbättra Sveriges cybersäkerhet är väsentligt för svensk säkerhet, säger Therese Naess.

Therese Naess har en lång karriär som statstjänsteman. I botten är hon jur kand och polis. Efter sju år på Söderortspolisen gick Therese Naess till säkerhetspolisen där hon bland annat fick chefspositioner inom verksamheter som bekämpar terrorism, inhemsk extremism och organiserad brottslighet.

Hon var därefter ambassadråd i Rom, sedan chef för Säkerhetspolisens internationella samarbeten. På Migrationsverket har Therese Naess varit chef för myndighetens internationella samarbeten och dessutom säkerhetschef.

Cyberangrepp mot Sverige och svenska intressen har blivit vanligare och pågår ständigt. Samtidigt har Sverige blivit mer sårbart genom digitalisering och teknikutveckling, en utveckling som också utnyttjas av andra länder.

– Regeringen har gjort bedömningen att effekterna av ett antagonistiskt cyberangrepp kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner och kritiska IT-system som ett konventionellt väpnat angrepp. Detta är en bild som Säkerhetspolisen delar. Att skydda sig mot cyberangrepp från kvalificerade aktörer är en nationell angelägenhet. Therese Naess har en gedigen bakgrund inom säkerhets- och underrättelsevärlden och har den kompetens som krävs för att leda arbetet med att stärka Sveriges cybersäkerhet inom ramen NCSC, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng