2023-09-25

Höjt statsbidrag för säkerhet till organisationer och trossamfund

Statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder för trossamfund ökas.

Regeringen föreslår att statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället höjs med 30 miljoner kronor till 74 miljoner kronor årligen. Regeringens ambition är att göra statsbidraget mer känt och att de organisationer som har det största behoven också är de som ska få del av medlen. 

– I samtal med trossamfund i Sverige lyfter många att de utsätts för hot och hat. Det är ett mönster som gäller för såväl judar och muslimer som för kristna och andra trosinriktningar. Staten har ett grundläggande ansvar för säkerheten för människor så att man tryggt kan utöva sin tro enskilt eller tillsammans med andra. Religionsfriheten och föreningsfriheten är centrala för den svenska demokratin och ska värnas, säger socialminister Jakob Forssmed.

Sedan 2018 finns ett särskilt statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället. Detta bidrag är ett viktigt komplement till det arbete som bedrivs av Polismyndigheten för att upprätthålla säkerheten i samhället, menar regeringen.

Det nuvarande statsbidraget har sedan det infördes fått kritik från olika aktörer och en nyligen publicerad utvärdering från Statskontoret har visat att modellen kan behöva bli mer ändamålsenlig. Regeringen kommer se över modellen och återkomma i frågan.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng