2023-09-15

Hjort generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar

Regeringen har beslutat att utse Magnus Hjort till ny generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF. Han kommer närmast från rollen som vikarierande generaldirektör på samma myndighet.

– MPF har under de senaste månaderna arbetat mycket intensivt i och med de omfattande informationspåverkanskampanjer som riktats mot Sverige och svenska intressen. Magnus Hjort är rätt person att fortsätta leda myndigheten i en svår och utmanande tid, säger minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.

Magnus Hjort har en lång och välrenommerad karriär, både från akademin och i statens tjänst. Han är filosofie doktor i historia och har arbetat i ledande positioner på bland annat Krisberedskapsmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Universitets- och högskoleverket.

Magnus Hjort har varit central för uppbyggnaden av MPF. Han har bland annat varit sekreterare i den utredning som lade grunden för myndighetens inrättande då han skrev betänkandet En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng