2023-08-30

Hearing om terrorism och våldsbejakande extremism

I går träffade justitieminister Gunnar Strömmer flera aktörer i civilsamhället vid en hearing om utmaningar kopplade till terrorism och våldsbejakande extremism i barns och ungas livsmiljöer.

Flera aktörer i civilsamhället med specifik kunskap om det förebyggande arbetet riktat mot barn och unga bjöds in till en hearing med justitieminister Gunnar Strömmer. Syftet var att inhämta kunskap och erfarenheter från organisationer med särskild kunskap om barns och ungas situation. Det hela skedde inom ramen för regeringens arbete med att ta fram en ny samlad strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism.

– Civilsamhällets aktörer finns nära problemen ute på fältet. De har en väldigt viktig roll i arbetet med att förebygga radikalisering och extremism bland barn och unga. Det var mycket givande att i dag få ta del av kunskaper och erfarenheter från flera viktiga ideella organisationer, säger justitieminister Gunnar Strömmer.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng