2023-07-04

Hårdare tag mot oseriösa företag

Justitieminister Gunnar Strömmer har tagit emot betänk­andet Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag. Den särskilda utredaren Johan Danelius föreslår i utredningen bland annat att Bolags­verket ska få en tydligare kontrol­lerande roll, att straffet för brott mot mål­vakts­förbudet skärps och ett nytt straff­stadgande om företags­kapning.

– De kriminella nätverken använder systema­tiskt företag som verktyg för att begå brott. Det handlar inte minst om omfat­tande bedrägerier mot välfärden. Vi måste göra mycket mer för att trycka tillbaka denna brotts­lighet. Jag välkomnar de här förslagen, som vi nu skickar ut på remiss, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Det finns tydliga indika­tioner på att oseriösa företag används systema­tiskt inom den grova organi­serade brotts­ligheten, till exempel för att fuska med skatter eller bidrag av olika slag och för att tvätta pengar. Utredarens föreslår därför bland annat:

  • att Bolagsverket får en tydligare kontrol­lerande roll, för att förhindra fel i de register som Bolags­verket för, till exempel aktie­bolags­registret,
  • att maxstraffet för den som är målvakt i en styrelse eller utser någon annan till detta höjs från ett år till två års fängelse, och
  • att företags­kapning kriminali­seras genom en ny straff­bestämmelse.

Utredningen föreslår att lag­ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2025 och att ändringen av förord­ningen med instruktion för Bolags­verket ska träda i kraft den 1 juli 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng