2023-03-19

Handlingsplan ska stärka polisens arbete mot upplopp

Polismyndigheten går vidare med 50 åtgärder för att stärka polisens arbete mot allvarliga ordningsstörningar och förbättra säkerheten för medarbetare vid våldsamma upplopp.

Handlingsplanen kompletterar de åtgärder som vidtogs omedelbart efter de allvarliga händelserna under påsken 2022. En av de mest centrala förmågehöjande insatser som genomförs är att poliser i samtliga sju polisregioner utbildas i särskild polistaktik, SPT, ett koncept för att hantera folksamlingar. Tidigare fanns sådan förmåga endast i de tre storstadsregionerna.

Fler polisregioner har även fått särskilt utbildade ledningsfunktioner och det har införts en nationell inventarielista som säkerställer att personlig skyddsutrustning finns när behov uppstår.

Nu har en handlingsplan med drygt 50 kompletterande åtgärder skickats till Arbetsmiljöverket.

– Vi vill stå väl rustade nästa gång attacker sker mot polisen. Åtgärderna ska ses i ljuset av att de så kallade påskupploppen är de mest våldsamma och omfattande angreppen på svensk polis i modern tid, säger Boel Sjöberg, gruppchef vid Noas enhet för brottsbekämpning i Stockholm, UB Stockholm.

Bland åtgärderna i handlingsplanen finns också sådana som det nationella huvudskyddsombudet begärt. Handlingsplanen innehåller över 50 åtgärder för en förbättrad förmåga att förebygga och hantera våldsamma upplopp. Bakgrunden är det tillsynsärende som Arbetsmiljöverket inledde i juni 2022.

Handlingsplanen omfattar huvudsakligen tre områden:

  • Utveckling av brottsförebyggande arbete. 
    Rör åtgärder för att utveckla underrättelseverksamhet, informationsinhämtning och bedömningar av hotbild.
  • Lednings- och ansvarsförhållande. 
    Rör åtgärder för att utveckla ledning, förhållande mellan nationell och regional ledningsnivå, samt förhållandet mellan arbete inom ramen för en så kallad särskild händelse och arbete i linjeorganisationen.
  • Utveckling av särskild polistaktik. 
    Rör åtgärder för att utveckla taktik och metod, kompetens, resurser, utbildning, utrustning, fordon och kommunikation.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng