2023-06-21

Hälften av nordiska företag drabbade av spjutfiskeattacker under 2022

Peter Graymon, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

En ny rapport visar att vartannat nordiskt företag drabbades av spjutfiskeattacker under förra året. Rapporten visar också att över hälften (53 procent) av företagen som drabbats av en attack bestals på konfidentiell eller känslig information. Fyra av tio (40 procent) uppger att attacken inneburit direkta ekonomiska förluster.

Rapporten som sammanställts av Barracuda Networks bekräftar också att spjutfiskeattackerna är få men effektiva. De står totalt bara för 0,1 procent av alla typer av e-postbaserade attacker men hela två tredjedelar (66 procent) av alla intrång.

– Även om spjutfiskeattackerna är relativt få till antalet resulterar de riktade angreppen och social ingenjörskonst till ett stort antal framgångsrika säkerhetsintrång, ofta med svåra konsekvenser för de drabbade företagen, säger Peter Graymon, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

Oförutsägbarhet och avsaknad av säkerhetsverktyg

Som största hinder för att kunna besvara och åtgärda angreppet anger mer än fyra av tio (43 procent) svårigheten att förutse det. Samtidigt anger en nästan lika stor andel (39 procent) att avsaknaden av tillräckliga säkerhetsverktyg är det främsta hindret.

– För att kunna motarbeta den här typen av attacker behövs det ett e-postskydd som använder artificiell intelligens. Sådana verktyg har en mycket bättre effekt än många av de traditionella metoderna. Med AI går det att identifiera och förhindra framtida spjutfiskeattacker i mycket större utsträckning, avslutar Peter Graymon.

Baseras på 50 miljarder e-postmeddelanden

Studien ”2023 spear-phishing trends” bygger på data och analys av av totalt 50 miljarder e-postmeddelanden och 3,5 miljoner inkorgar. Studien baseras även på svar från 1 350 IT-ansvariga i USA, Australien, Indien och Europa. I Europa var respondenterna från Storbritannien, Frankrike, DACH (Tyskland, Österrike och Schweiz), Benelux (Belgien, Nederländerna och Luxemburg) och Norden (Danmark, Finland, Norge och Sverige). I Norden medverkade 150 IT-ansvariga. Undersökningen genomfördes av Vanson Bourne, ett oberoende företag specialiserat på marknadsundersökningar.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng