2023-08-18

Förstärkt polisarbete när terrorhotnivån höjts

Höjningen av terrorhotnivån ska fungera som en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbeta med åtgärder för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.

Polismyndigheten förstärker arbetet mot terrorism på flera områden. Det sker som en följd av att Säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån från förhöjt hot (3) till högt (4) hot på en femgradig skala.

– Hotbilden mot Sverige har successivt förändrats och attentatshotet från aktörer inom våldsbejakande islamism har under året ökat. Sverige har gått från att betraktas som ett legitimt mål för terrorattentat till att betraktas som ett prioriterat mål. Detta hot bedöms nu kvarstå under en längre tid och därför har jag beslutat att ändra terrorhotnivån, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Höjningen av terrorhotnivån ska fungera som en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbeta med åtgärder för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.

– Myndigheter och andra samhällsaktörer måste fortsätta vidta åtgärder för att förebygga och minska hotet för terrorattentat i Sverige och det är viktigt att det finns förutsättningar för uthållighet i det här arbetet. På så sätt skapar vi ett säkrare Sverige, säger Charlotte von Essen.

Polisens åtgärder:

Ökat operativt samarbete med Säkerhetspolisen:  Polismyndigheten intensifierar stödet och den operativa samverkan med Säkerhetspolisen.

Förstärkt samarbete inom Redex:  Polisens samarbete med Säkerhetspolisen mot våldsbejakande extremism förstärks numerärt med medarbetare på nationell och regional nivå i syfte att störa och reducera gruppers och individers möjlighet att genomföra terrorattentat. Verksamheten är brottsförebyggande.

En ökad dialogverksamhet: Grunden i Polimyndighetens arbete för att förebygga extremism och terrorism sker i det aktiva kontaktsökande arbete som sker i lokalpolisområdena genom områdespoliser, kommunpoliser och dialogpoliser samt kontinuerlig inrapportering av underrättelser. Detta arbete kommer förstärkas.

Ökad internetspaning och cyberförmåga: Genom stärkt förmåga ökar polisen förutsättningarna att identifiera och agera mot radikaliserade individer samt aktörer som genom cyberattacker påverkar samhällskritisk infrastruktur.

Intensifierad gränsnära kontroll: Samverkan med Tullverket, Kustbevakningen och Säkerhetspolisen förstärks. Ökat antal kontroller i gränsnära områden och vid gräns. Ökad kamerabevakning, husrannsakan och kroppsvisitationer när skäl att använda sådana finns.

Intensifierat samarbete med arrangörer och andra aktörer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster: I syfte att komplettera polisens lägesbilder över arrangemang med många besökare eller publik.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng