2024-02-07

Företagen: Värst att förlora finansiell information

43 procent av de tillfrågade i undersökningen uppger att förlust av finansiell information är en av de de två största dataförlusterna.

48 procent av alla företag har varit med om ett dataintrång under det senaste året, enligt en ny rapport. Företagen tycker det är värst om intrånget skulle innebära att de förlorar finansiell information.

Finansiell information, förlust av personalregister och kunddata är de saker som företagen rankar som värst. 43 procent av de tillfrågade i undersökningen uppger att förlust av finansiell information är en av de de två största dataförlusterna.

I rapporten som Ponemon Institute gjort på uppdrag av säkerhetsföretaget Barracuda Networks pekas fyra huvudorsaker ut som anledning till dataintrång. Först och främst att en anställd eller entreprenör gjort något, till exempel agerat vårdslöst. För det andra anses brister i it-säkerheten som till exempel opatchade sårbarheter och den tredje största anledningen beror på fel i systemet eller driftprocessen. Den fjärde orsaken är att bli hackade.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng