2024-02-12

Företag oroade att information läcks i AI-tjänster

En dryg fjärdedel säger att deras företag förbjudit användningen av publika AI-tjänster i jobbet.

Närmare hälften av alla företag i en undersökning menar att AI-verktyg har matats med data som är konfidentiella.

En undersökning från Cisco, 2024 Data Privacy Benchmark Study, som omfattar 2 600 dataskydds- och it-säkerhetsexperter i tolv länder, visar att 69 procent ser juridiska och immaterialrättsliga risker och 68 procent oroas för att känslig information ska läcka ut och hamna i fel händer. 91 procent anser att man måste göra mer för att kunna försäkra sina kunder att deras data endast använts korrekt, skriver Computer Sweden.

Nästan hälften, 48 procent, menar att incidenter inträffat där konfidentiella data, som exempelvis uppgifter om anställda eller intern företagsinformation, laddats upp i publika AI-tjänster.

En dryg fjärdedel säger att deras företag förbjudit användningen av publika AI-tjänster i jobbet.

– Fler än 90 procent av respondenterna anser att AI kräver en ny syn på data- och riskhantering. Hanteringen måste ske med eftertanke, det är nödvändigt för att bevara kundernas förtroende, säger Dev Stahlkopf, Chief Legal Officer på Cisco i en kommentar.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng