2021-05-19

FOI: Så ska näringslivet stöttas inför kriser

I rapporten beskriver FOI några konkreta åtgärder som kan vara lämpliga vid upphandling med beredskapsfokus.

FOI har släppt ett scenariopaket som stöd till myndigheters arbete med att utveckla försörjningsberedskapen. Rapporten ska kunna användas av myndigheter i samverkan med näringslivet för att bättre rusta Sverige inför kommande kriser.

Scenarierna är de första i sitt slag som riktar sig till näringslivet. De täcker hela kedjan av kriser, från en fredstida kris i form av handelskonflikt, via hybrida hot (exempelvis cyberattacker och påverkanskampanjer med oklar avsändare), till höjd beredskap och väpnat angrepp.

Ett exempel är en cyberattack där en populär e-legitimationstjänst slutar att fungera under två timmar och sedan under en hel vecka på grund av en cyberattack. Det hindrar många privatpersoner från att logga in på webbplatser och genomföra betalningar.

– Att arbeta med scenarier är ett sätt att tvinga tanken i nya banor, och planera för oväntade händelseutvecklingar. En utmaning är att det är lätt att låsa fast sig vid ett scenario när man väl har konstruerat det. Det har vi försökt motverka med typhändelser inom vitt skilda områden som kan kombineras på olika sätt, säger Erika Öhlund, analytiker på avdelningen för försvarsanalys på FOI och en av författarna bakom rapporten.

FOI har byggt upp de olika scenarierna i form av moduler så att de lättare kan modifieras för olika verksamheters planerings- och övningssyfte. Scenarierna är tre till antalet. De har sedan kompletterats med 24 typhändelser, som belyser de beroenden som finns mellan olika sektorer. Här finns även en samling beredskapsåtgärder som myndigheter kan inspireras av, bland annat upphandlingar som kan fungera vid höjd beredskap.

– I rapporten beskriver vi några konkreta åtgärder som kan vara lämpliga vid upphandling med beredskapsfokus. Ett par exempel är att säkerställa omställnings- och produktionskapacitet och att beredskapslagra varor. Gemensamt för åtgärderna är att de bidrar till att säkerställa leveranssäkerheten och tillgängligheten, säger Erika Öhlund.

Förhoppningen är att scenarierna ska bli ett praktiskt verktyg för myndigheter i samverkan med företag.

– FOI kan också bistå med att facilitera övningar ute i olika verksamheter. Ett sådant här arbetssätt med samverkan mellan myndigheter och näringsliv har ännu inte testats i stor skala under den återupptagna totalförsvarsplaneringen, men det gör också arbetet spännande, säger Erika Öhlund.

MSB lanserar samtidigt en ny sida, Beredskap för näringslivet, på sin webbplats med länkar både till den nya vägledningen för varor och tjänster och till scenarierna från FOI. I maj publiceras också en ny strategi för försörjningsberedskap med fokus på vilka förmågor som måste utvecklas under de kommande fem åren.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng