2024-02-11

Fler funderar på hemberedskap

Var tredje person har börjat fundera mer på sin egen hemberedskap efter uttalanden om den militära hotbilden mot Sverige fick stor spridning i media. Det visar en undersökning från MSB.

Många människor reagerade på medierapporteringen om att det kan bli krig i Sverige och hörde därför av sig till MSB och ställde frågor om hemberedskap, skyddsrum och hotbild. Efterfrågan på broschyren "Om krisen eller kriget kommer" ökade markant och hade 25 000 nedladdningar under ett par dagar, något som kan jämföras med ett 50-tal nedladdningar en vanlig dag.

För att få veta mer om hur uttalandena har påverkat människors beteende och förhållningssätt till beredskap, lät MSB undersökningsföretaget Attityd göra en webbenkät bland drygt 1 000 personer. Resultatet visar bland annat att 33 procent kände en ökad oro och att var tredje person har börjat fundera mer på sin egen hemberedskap.

Resultatet visar att många människor påverkades av uttalandena men inte så mycket som det kunde verka i medias rapportering kring reaktionerna:

• Totalt 33 procent svarade att de kände en ökad oro i mycket stor/stor utsträckning som en följd av medierapporteringen. Fler kvinnor, 42 procent, än män, 23 procent.

• Drygt 60 procent uppger att deras oro inte har påverkats.

• Totalt 30 procent uppger att de känner ett ökat engagemang för Sveriges beredskap, men 67 procent uppger att engagemanget inte har påverkats.

Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 genomförde MSB en motsvarande undersökning för att se hur krigsutbrottet påverkat människors syn på att bland annat ha hemberedskap för en vecka och engagemanget i Sveriges beredskap. En jämförelse mellan de båda undersökningarna visar att människor i betydligt större utsträckning påverkades av krigsutbrottet jämfört med uttalandena om att det kan bli krig i Sverige. Totalt 50 procent upplevde då oro, och 52 procent kände ett ökat engagemang för Sveriges beredskap efter krigsutbrottet i Ukraina. Att faktiskt inträffade händelser och självupplevda kriser påverkar människors riskbeteende starkast har också stöd i forskningen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng