2018-12-01

”Fler aktörer behöver arbeta med individanpassat brandskydd”

Fler aktörer behöver arbeta med individanpassat brandskydd för att minska antalet omkomna och nya tekniska lösningar för brandskydd kan ge samhällsnytta på sikt. Det menar forskare inom satsningen Brand i bostäder.

En av de viktiga slutsatserna är att hembesök har effekt i socialt utsatta områden med många bostadsbränder. MSB uppger att de kommer att fortsätta med att ta till vara på resultaten från forskningen och integrera det i vårt fortsatta arbete med det förebyggande arbetet, i vägledningar och även se på hur vi kan förbättra insamlingen av såväl statistik som olycksutredningar.

– Det handlar både om revideringar av det vi redan gör och rekommenderar och att se på om det är helt nya åtgärder vi behöver arbeta med, säger Per Karlsson, MSB.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan