2024-01-18

Färre transport- och dieselstölder 2023

58 procent av stölderna under år 2023 inträffade under de två sista kvartalen. Foto: Andreas Kindler

Under 2023 polisanmätdes 906 transportstölder, vilket är något färre jämfört med 2022 då det anmäldes 1014 transportstölder. Under 2023 har det även anmälts 2834 dieselstölder, vilket också är färre jämfört med året innan då det anmäldes 3732 stölder. Det visar statistik som Polismyndigheten tagit fram i samverkansprojektet Vägsamverkan.

58 procent av stölderna under år 2023 inträffade under de två sista kvartalen.

Den vanligaste formen av transportstöld är så kallade ”kapellskärningar”. Det är kriminella som åker runt mellan olika rastplatser nattetid, skär hål i mjuka kapell och/eller öppnar olåsta/plomberade släpdörrar och lastar över sådant påträffat gods de anser vara stöldbegärligt till egna fordon.

Sannolikt finns det ett stort mörkertal i statistiken, menar Lamtjänst. Detta beror på:

• Utländska chaufförer som drabbas talar många gånger varken svenska eller engelska och tar ej kontakt med polis.

• Man orkar inte anmäla när till exempel intrång skett i lastutrymmet på en lastbil utan att tillgrepp har skett, eller när endast ett mindre tillgrepp skett.

• Utsatta upplever att anmälan inte leder någonvart.

• Stulet gods upptäcks vara försvunnet, men det är högst oklart var i transportkedjan det har inträffat, och man väljer i stället att endast förlustanmäla.

Majoriteten av stölderna sker i södra Sverige, ofta koncentrerade kring de stora transportnoderna Stockholm, Göteborg och särskilt Helsingborg. Stölderna sker på rastplatser och uppställningsplatser längs de stora motorvägarna. I södra delen av landet är rastplatser och uppställningsplatser utan inhägnad utsatta för brott.

Stölder av diesel är också något som drabbar transportnäringen i Sverige i stor utsträckning. Under 2023 anmäldes 2834 stölder av diesel ur fordonstank, vilket kan jämföras med år 2022 då det anmäldes 3732 stölder av diesel ut fordonstank.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng