2024-04-14

Färre drunknade i mars

Fram till och med den sista mars har 7 personer omkommit jämfört med 11 personer för samma period 2023.

Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar att 5 personer mist livet under mars i år jämfört med 8 personer under samma period 2023.

Fram till och med den sista mars har 7 personer omkommit jämfört med 11 personer för samma period 2023.

Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från Svenska Livräddningssällskapets egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSB:s IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng