2023-07-10

Europolinsats mot arbetslivskriminalitet

Under insatsen genomfördes inspektioner inom transport, logistik, byggsektorn, jordbruk, restaurang samt skönhetssalonger.

Svensk polis deltog nyligen i en gemensam insats mot arbetslivskriminalitet ledd av Europol.

Under insatsen genomfördes inspektioner inom transport, logistik, byggsektorn, jordbruk, restaurang samt skönhetssalonger.

Vid inspektion av en internationell restaurangkedja i Stockholm upprättades två anmälningar mot utlänningslagen samt utdömd sanktionsavgift från Arbetsmiljöverket på 25 000 kr. Kommunen stängde restaurangen.

Åtalsanmälan om miljöbrott upprättades vid inspektion av ett slakteri i Vara kommun samt förelägganden om att vidta åtgärder bland annat på grund av utsläpp i en å. Ett boende förbjöds inne på slakteriet och Arbetsmiljöverket har inlett utredning av ett flertal felaktiga utstationeringar. 

Kontroller vid olika grönsaksodlingar i region Syd ledde till anmälningar om brott mot ulänningslagen och bland annat utdömdes vite över 100 000 kr av Arbetsmiljöverket.

Så deltog Sverige i insatsen:

  • 1 060 kontroller totalt
  • 165 poliser deltog
  • 135 kontrollerade platser
  • 402 kontrollerade individer
  • 182 kontrollerade fordon.

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng