2023-12-05

EU och näringslivet överlägger cybersäkerhet och AI

Framtiden för europeisk AI och cybersäkerhet är centrala frågor.

Den digitala omvandlingen av samhället kräver politiskt ledarskap från hela Europa och D9+-gruppen, som representerar de tolv digitalt ledande medlemsländerna inom EU, menar Svenskt Näringsliv. Länderna träffas för överläggningar i Belgien och parallellt samlas näringslivet för diskussioner om framtidens digitala EU.

De frågor som diskuteras är bland annat framtiden för europeisk AI. Vilka innovationsfrämjande åtgärder kan behövas och hur stärker vi det internationella samarbetet? Andra viktiga frågor är cybersäkerhet, företagsklimatet på den inre marknaden, den digitala infrastrukturen och en säkerställd konkurrenskraft.

Medlemsstaterna kommer i sina interna överläggningar diskutera vad som behöver genomföras under nästa EU-parlaments- och kommissionsperiod som löper 2024-2029. Näringslivsorganisationerna i D9+-länderna, den så kallade B9+-gruppen1, kommer att diskutera frågorna i ett separat möte med regeringsföreträdarna.

B9+ har rekommendationer för ett digitaliserat Europa som gör det möjligt för nationella regeringar, företag, innovatörer och medborgare att möta 2000-talets utmaningar och skapa ytterligare välstånd och motståndskraft i Europa. Om D9+ agerar gemensamt blir de en stark röst i EU-samarbetet för ett konkurrenskraftigt, innovativt och företagsvänligt EU. Då kan nästa digitala steg möjliggöras i Europa, menar Svenskt Näringsliv.

Ett av B9+-gruppens huvudbudskap är: ”Stärka den kapacitet och de villkor som möjliggör ett framgångsrikt digitalt Europa. Kompetens, digital infrastruktur och konnektivitet, cybersäkerhet och motståndskraft, forskning och innovation, den offentliga och privata sektorns införande av digital teknik och den gröna omställningen behöver vara i fokus”.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng