2024-01-02

”Enklare för polisen att kamerabevaka”

Regeringen ser behov av att överväga hur Polismyndighetens förutsättningar för att kamerabevaka kan förbättras och kamerabevakningen kan utökas ytterligare.

Regeringen har beslutat att ge en pågående utredning i uppdrag att föreslå ytterligare lättnader för Polismyndigheten vid användning av kamerabevakning i sin verksamhet.

– Kamerabevakning är ett viktigt verktyg i arbetet med att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten. För att kunna förebygga, utreda och lagföra fler brott behöver det bli enklare för Polismyndigheten att använda sig av kameror, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

En pågående utredning har sedan mars 2023 i uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta kamerabevakning för kommuner, regioner och andra myndigheter som utför en uppgift av allmänt intresse. Utredningen ska också föreslå ändringar som innebär att möjligheterna till kamerabevakning i syfte att bekämpa brott och upprätthålla allmän ordning och säkerhet utökas.

Regeringen ser behov av att överväga hur Polismyndighetens förutsättningar för att kamerabevaka kan förbättras och kamerabevakningen kan utökas ytterligare.

Utredaren ska bland annat:

• kartlägga och analysera Polismyndighetens behov av en förenklad hantering inför påbörjandet av en kamerabevakning,

• föreslå hur Polismyndighetens hantering inför påbörjandet av en kamerabevakning kan förenklas och

• lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden kvarstår. Uppdraget ska redovisas senast den 15 april 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng