2024-02-21

En av tre efterlysta personbilar hittas inte

Under året har Toyota och Lexus varit attraktiva fabrikat för de internationella brottsnätverken.

Under 2023 efterlystes 6140 personbilar vilket är en ökning jämfört med året innan då det efterlystes 6064 bilar. 32 procent av de efterlysta bilarna under 2023 återfanns aldrig efter årets slut, en markant ökning jämfört med 2022. Det visar den senaste årsstatistiken från Larmtjänst.

Antalet efterlysta personbilar har minskat för varje år sedan det elektroniska stöldskyddet infördes i slutet av nittiotalet. Under 2023 ökade dock antalet efterlysta bilar. Under året efterlystes totalt 6140 bilar vilket är 76 fler bilar jämfört med år 2022.

– En förklaring till det ökade antalet efterlysta bilar kan vara en ökad efterfrågan ute i Europa men även att Ryssland har restriktioner vilket innebär att man legalt inte kan importera den mängd bilar som efterfrågas. Den våldsvåg som drabbat Sverige den senaste tiden har också gjort att fordonsbrott fått lägre prioritet av Polismyndigheten, säger utredare Niclas Antonsson på Larmtjänst.

Även om det ökade antalet efterlysta personbilar bekymrar Larmtjänst så är andelen ej återfunna bilar mer problematiskt. Av de 6140 efterlysta bilarna var 1939 bilar, 32 procent, inte återfunna vid årets slut. Det är en markant ökning jämfört med 2022 då 26 procent av bilarna inte återfanns. Av de nyare bilarna var det ännu färre som hittades. Under 2023 var det 2037 bilar med årsmodell 2017 eller nyare som efterlystes. Av dessa bilar var 845, 41 procent, fortfarande borta vid årets slut.

– En anledning till att andelen bilar som inte hittas ökar skulle kunna förklaras med att många av dessa bilar är kredit eller leasingköpta bilar, det vill säga där köparen inte fullföljer sin del av kontraktet. Dessa bilar brukar försvinna ut ur landet. Sedan kan vi även se att premiumbilar har börjat förvinna till andra kontinenter vilket också minskar möjligheten till återfinnande, säger Niclas Antonsson.

Under året har Toyota och Lexus varit attraktiva fabrikat för de internationella brottsnätverken. Under 2023 har 479 Toyotabilar efterlysts varav 38 procent fortfarande var borta vid årets slut. Under 2022 efterlystes totalt 488 Toyotabilar.

– Toyota var ett mycket stöldutsatt fabrikat även under 2022, säger Niclas Antonsson.

Under 2023 efterlystes 112 Lexusbilar, varav 75 procent var borta vid årets slut. Under 2022 efterlystes totalt 74 Lexusbilar.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng