2023-06-22

Elchockvapen börjar användas – insatsstyrkan först ut

Införandet av elchockvapen i Polismyndigheten är igång. Insatsstyrkorna är först ut och på sikt ska alla poliser i yttre tjänst ha tillgång till elchockvapen.

Samtliga insatsstyrkor inom Polismyndigheten är inom kort utrustade med det nya elchockvapnet. De första insatsoperatörerna är redan färdigutbildade och på en del platser är de första elchockvapnen redan i skarp drift.

– Insatsstyrkorna är en mindre grupp av den totala polisstyrkan. Där finns en egen utbildningsorganisation som snabbt kan anpassa sig efter de utbildningsbehov som uppstår. HR, Fort- och vidareutbildningen har genomfört utbildarutbildning för insatsverksamheten under våren och dessa utbildare är nu i full gång med att utbilda alla insatsoperatörer runt om i landet, säger Daniel Gidemar, verksamhetsutvecklare på Nationella operativa avdelningen, Noa.

På sikt ska alla poliser i yttre tjänst utbildas och ha tillgång till elchockvapen. Enligt planen ska elchockvapnet vara fullt infört senast den 31 december 2024. 

– Elchockvapnet ska fungera som ett komplement till annan utrustning. Vapnet är användbart i ingripandesituationer där våld eller hot om våld är överhängande, säger Daniel Gidemar.

Elchockvapnet slår ut nervsignaler och gör att gärningspersonen hamnar i ett stelt, krampliknande tillstånd i några sekunder. Energiurladdningen från elchockvapnet är ändå så pass låg att hjärta, lungor eller eventuell pacemaker inte påverkas.

Försöksprojekt: minskat våld och ökad trygghet

Polismyndigheten har haft en försöksverksamhet med elchockvapen, som pågick mellan år 2018 och 2021. Totalt 750 poliser deltog. Försöket har sedan utvärderats genom enkäter och djupintervjuer med användarna. Bland annat upplever poliser som deltagit i projektet att våldet har minskat, både från polisens sida och från gärningspersoner. Man upplever också en högre grad av trygghet och känner mindre stress i hotfulla situationer.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng