2024-02-11

Efterlysta fordon för 17 miljoner kronor togs hem

I samarbete med Larmtjänsts utländska kontaktnät har 46 efterlysta svenska fordon anträffats i utlandet och återförts till Sverige under 2023, vilket kan jämföras med 30 fordon under samma period 2022.

Den gränsöverskridande brottsligheten ökar och mer svenskt stöldgods hamnar utomlands. För att kunna spåra och återföra godset krävs ett upparbetat internationellt nätverk med utredare, myndigheter och företag, anser Larmtjänst. Genom deras internationella nätverk blir de informerade när svenskt stöldgods anträffas utomlands. Larmtjänst kontaktar då det berörda försäkringsbolaget och erbjuder att ta hem godset.

Under 2023 har Larmtjänst med hjälp av sina utländska kontaktnät tagit hem 46 efterlysta fordon som anträffats utomlands. Det är fler jämfört med 2022 då man tog hem 30 fordon. Värdet på de hemtagna fordonen uppgår till 17,3 miljoner kronor. I Litauen har man anträffat 13 stycken av fordonen och i Spanien 11 fordon. Nio av dessa elva fordon återfanns i containrar av polisen på Kanarieöarna. Fordonen var på väg lastas om för vidaretransport till Afrika då de stoppades.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng