2023-08-22

Efterlysningar av maskiner ökar

Av de efterlysta maskinerna är det få som har återfunnits.

Mellan den 1 januari och 30 juni har 111 entreprenadmaskiner efterlysts. Detta är en ökning med 102 procent jämfört med samma period 2022.

Av de efterlysta maskinerna är 95 procent fortfarande borta. Det visar den senaste kvartalsstatistiken över entreprenadmaskiner och traktorer som Larmtjänst redovisar. 

Antalet efterlysningar av entreprenadmaskiner ökar. Under de två första kvartalen i år har antalet efterlysningar ökat med mer än 100 procent jämfört med samma period förra året. Ökningen har främst ägt rum under andra kvartalet. Under april-juni efterlystes totalt 71 maskiner.

–Det finns en stor efterfrågan av maskiner ute i Europa och vi befarade tidigt att stölderna av maskiner skulle fortsätta under 2023, något som vi nu ser stämmer, säger utredare Fredrik Lindstedt på Larmtjänst.

Av de efterlysta maskinerna är det få som har återfunnits. 105 av de 111 maskinerna, 95 procent, är fortfarande borta. De maskiner som har flest efterlysningar är grävmaskiner (40), hjullastare (26) och kompaktlastare (17).

Under perioden har det även efterlysts 27 traktorer. Det är ungefär lika många jämfört med samma period förra året då det efterlystes 29 traktorer. Av de 27 efterlysta traktorerna är 20 fortfarande borta, vilket innebär 74 procent.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng