2021-03-20

Dystra drunknings-siffror för februari

11 personer drunknade i februari 2021 och det är det högsta antalet omkomna i drunkning i februari under hela 2000-talet.

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar att 11 personer  omkom under februari 2021 jämfört med 3 personer under februari 2020. Under årets två första månader har totalt 14 personer mist livet vid drunkning jämfört med 3 personer under samma period föregående år.

Tio av de elva har drunknat efter att ha fallit igenom isen. Det är lika många som under hela 2020. De flesta olyckorna inträffade i slutet av månaden och särskilt en olycka sticker ut där så pass många som fyra personer miste livet vid ett och samma tillfälle. Det är mycket ovanligt att så pass många drabbas så allvarligt vid en olycka, det saknar motstycke i modern tid, konstaterar SLS.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng