2023-11-28

Digg och IMY publicerar vägledning om dataskydd och innovation

Digg och IMY har gemensamt tagit fram ett metodstöd som ska bidra till framgångsrik innovation där dataskyddet beaktas under hela arbetet.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) publicerar ett gemensamt metodstöd om dataskydd och integritet, riktat till offentliga aktörer som arbetar med innovation.

Digg och IMY har gemensamt tagit fram ett metodstöd som ska bidra till framgångsrik innovation där dataskyddet beaktas under hela arbetet.

– Digitalisering är ett viktigt verktyg för att uppnå ett hållbart välfärdssamhälle. Vi arbetar med att öka takten i den offentliga förvaltningens digitalisering, bland annat genom att på olika sätt hjälpa andra offentliga aktörer i deras digitalisering. Detta metodstöd är ett sådant exempel, säger Anna Eriksson, generaldirektör för Digg.

Offentliga aktörer verksamhetsutvecklar genom innovation i stort och smått. Många upplever att frågor om dataskydd och integritet är komplexa och svåra. För att möta behovet av mer vägledning i dessa frågor har Digg och IMY i samverkan tagit fram ett metodstöd för att stödja arbetet.

– Det är viktigt att myndigheter, regioner och kommuner tar hänsyn till integritet och dataskydd. Medborgarnas förtroende är på många sätt beroende av att de tjänster som offentliga aktörer erbjuder är säkra, effektiva och månar om allas rätt till privatliv. Vi hoppas att många kan få vägledning både i rättsliga frågor och effektiva arbetssätt genom detta metodstöd, säger Karin Lönnheden, vikarierande generaldirektör på IMY.

Metodstödet föreslår hur arbetet med innovation kan organiseras, och vägleder i frågor som rör dataskyddsförordningen, GDPR. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng