2023-06-10

Det ska bli lättare att utvisa företagsspioner

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag som bland annat innebär att det ska vara möjligt att återkalla ett uppehållstillstånd om det kan antas att personen kommer att bedriva statsstyrt företagsspioneri eller verksamhet med koppling till terrorism.

– Förslagen är en del i regeringens högt prioriterade arbete när det gäller att förhindra hot mot Sveriges säkerhet, där flera förslag är att vänta, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Regeringen föreslår också att vissa tidsfrister för återkallelse av uppehållstillstånd ska förlängas. Vidare föreslås i lagrådsremissen att ett främlingspass ska kunna återkallas av säkerhetsskäl. Syftet med förslagen är att göra regelverket för ärenden med säkerhetsaspekter mer ändamålsenligt.

– Terrorister och spioner har inget i Sverige att göra. Det är minst sagt på tiden att vi nu ges ytterligare möjligheter att kunna återkalla uppehållstillstånden för dem som ägnar sig åt att äventyra nationens och medborgarnas säkerhet, säger Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng