2024-02-21

Öppna droghandeln har pressats tillbaka i Stockholms län

Brottsstatistik visar att de öppna drogscenerna har högre andel våld och skjutningar än andra platser.

Antalet öppna drogscener i Stockholms län har minskat både till antal och yta under 2023. Det visar en kartläggning som har gjorts av de aktörer som gemensamt arbetar för att motverka den öppna narkotikahanteringen i länet.

I två år har Länsstyrelsen Stockholm, Polismyndigheten, länets kommuner, Region Stockholm, Kriminalvården och Tullverket arbetat tillsammans för att länets öppna drogscener ska minska i antal. En öppen drogscen beskrivs som en geografisk bestående plats där bruk och försäljning av narkotika sker öppet och skapar otrygghet för omgivningen.

En nyligen gjord kartläggning över hur drogscenerna förändrats i länet under 2023 visar positiva resultat. I dag finns 53 öppna drogscener i 8 av länets 26 kommuner. Det innebär att tio öppna drogscener har arbetats bort under förra året. Resultatet visar också att drogscenerna totalt sett har blivit mindre till ytan samt att inga nya drogscener har tillkommit på andra platser.

– Att den öppna droghandeln har pressats tillbaka på flera platser i länet är ett styrkebesked för den regionala samverkan som bedrivs. Droghandeln hänger inte sällan ihop med våldsbrott och det är genom det lokala arbete som polisen bedriver både enskilt och tillsammans med andra som vi når goda resultat, säger Mattias Andersson, regionpolischef i polisregion Stockholm.

Brottsstatistik visar att de öppna drogscenerna har högre andel våld och skjutningar än andra platser. Det finns också en tydlig skillnad i upplevd trygghet hos allmänheten baserat på hur nära en öppen drogscen man bor. Ju närmare en drogscen man har sin bostad desto större är den upplevda otryggheten. Polisens och länets kommuners regionala trygghetsmätning för 2023 visar att bland personer som har upp till 500 meter till en öppen drogscen upplever 36 procent en otrygghet. Det kan jämföras med att 21 procent i hela länet känner otrygghet i sitt närområde.

– Det är mycket tillfredställande att vår samverkan ger resultat. Tillsammans och med systematiskt arbete vänder vi utvecklingen steg för steg och trycker tillbaka droghandeln. Det är glädjande också därför att människors upplevda trygghet ökar markant när den öppna droghandeln minskar, säger landshövding Anna Kinberg Batra.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng