2024-03-31

Cybersäkerhetsrapport: Hacktivism och AI-användning når nya nivåer

Angripare har förfinat sina strategier, utnyttjat nolldagars sårbarheter och förbättrat Ransomware-as-a-Service (RaaS) genom nya utpressningsmetoder.

En ny rapport belyser en ökning på 90 procent av ransomware-attacker med offentligt utpressade offer. Förutom den dramatiska ökningen av ransomware-attacker fokuserar rapporten på den strategiska användningen av AI i såväl cyberförsvar som attacker.

Det är IT-säkerhetsföretaget Check Point Software som lanserat sin årliga säkerhetsrapport. Nära hälften av alla attacker som Check Points Incident Response Team (CPIRT) hanterar gäller ransomware-attacker, och antalet attacker som annonseras offentligt fördubblades under förra året till 5000 attacker.

Några av de viktigaste resultaten ur rapporten:

• Utvecklingen för ransomware: Angripare har förfinat sina strategier, utnyttjat nolldagars sårbarheter och förbättrat Ransomware-as-a-Service (RaaS) genom nya utpressningsmetoder. Högt värderade måltavlor hamnar allt oftare i fokus för utpressarna, vilket visar behovet av robusta försvarsmekanismer. Efter botnet är ransomware den vanligaste skadliga koden som svenska verksamheter utsätts för, enligt Check Point Threat Intelligence report.

• Fokus på enheter i systemens utkant:I rapporten har en växande trend av att attackera enheter i utkanten av olika system som ofta kan falla i glömska och där säkerheten inte alltid är lika uppdaterad. Detta belyser det kritiska behovet av omfattande säkerhetslösningar som täcker hela nätverket för ett fullskaligt skydd. I slutet av 2023 riktade den ryska hackergruppen Sandworm in sig på Danmarks infrastruktur- och energisektor och 22 danska organisationer drabbades. Genom att rikta in sig på sårbara edge-enheter försågs hackarna med funktioner via fjärrkod på frånkopplade plattformar.

• Hacktivismen ökar: Statligt finansierad eller stödd hacktivism har eskalerat med en anmärkningsvärd ökning av cyberaktiviteter kopplade till geopolitiska konflikter. Användningen av destruktiva koder som raderar data för att skapa maximal skada understryker cyberkrigsföringens utveckling. Ett exempel är gruppen Anonymous Sudan som uppkom tidigt 2023 och är knuten till Ryssland. Gruppen har aktivt riktat in sig på västerländska mål under täckmanteln av att stötta islamiska avsikter, inklusive attacker mot Sverige.

– Organisationer måste anpassa sig i en tid där snabb innovation och utveckling inom cyberbrottslighet kombineras med ackumulerande spänningar som involverar statliga aktörer och hacktivister globalt. Att investera i starkare försvar med robusta AI-drivna och molnbaserade cybersäkerhetsskydd och proaktivt främja samarbete mellan verksamheter är nyckeln till att effektivt skydda sig mot dessa ständigt föränderliga hot, säger Mats Ekdahl, säkerhetsexpert på Check Point Software. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng