2023-09-29

Cybersäkerhet på agendan när minister besökte London

Nyligen var minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin i London för bilaterala möten om cybersäkerhet, resiliens, desinformation och Ukraina. Resan inkluderade även besök på Storbritanniens nationella cybersäkerhetscenter, NCSC, samt brittiska regeringens kriskoordinationscentral, COBRA.

Syftet med resan var att utbyta erfarenheter med brittiska motparter kring arbetet med cybersäkerhet, resiliens och desinformation, och erfarenheter och analyser kring Rysslands krig mot Ukraina.

Under resan hade ministern för civilt försvar möte med ledningen för Storbritanniens nationella cybersäkerhetscenter, NCSC, för att få en djupare inblick i centrets verksamhet. De brittiska värdarna presenterade hur de arbetar med incidenthantering och delade lärdomar från cybersäkerhetssamarbetet mellan privat och offentlig sektor. 

– Det allvarliga säkerhetspolitiska läget understryker det stora behovet av att stärka Sveriges beredskap inom flera områden, inte minst vad gäller vår cybersäkerhet. Storbritannien är unika i sitt framåtlutade arbete med cybersäkerhet och det brittiska cybercentret har utvecklat ett effektivt samarbete mellan regering, industri och akademi. För att öka motståndskraften inom cyberområdet kan Sverige lära av detta exempel och stärka samarbetet mellan offentlig och privat sektor, säger Carl-Oskar Bohlin.

Vid besöket hos NCSC deltog även statssekreterare från Försvarsdepartementet, Statsrådsberedningen och Justitiedepartementet samt tjänstemän från Regeringskansliet.  


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng