2024-03-13

Cybersäkerhet i fokus för Näringslivsrådet

Under mötet presenterade statssekreterare Johan Berggren från Försvarsdepartementet de senaste uppdateringarna kring kommande regelverk och pågående utredningar. Foto: Melker Dahlstrand

I går hölls årets första möte i det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap. Mötets agenda fokuserade på cybersäkerhet och deltagare från olika sektorer utbytte erfarenheter och insikter kring effektiv informationsdelning och operativ hantering av it-incidenter.

– Regeringen arbetar på en bred front för att höja cybersäkerhetsnivån i Sverige. En viktig del i detta är att fördjupa samarbetet mellan privat och offentlig sektor, vilket är avgörande för att stärka vår förmåga att hantera de alltmer komplexa cyberhoten. Det är därför mycket angeläget att vi idag kunnat samla deltagarna i Näringslivsrådet för utbyta insikter på detta tema och diskutera hur vi gemensamt kan stärka Sveriges motståndskraft i cyberdomänen, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin som ledde mötet.

Under mötet presenterade statssekreterare Johan Berggren från Försvarsdepartementet de senaste uppdateringarna kring kommande regelverk och pågående utredningar. Berggren belyste bland annat arbetet med den nya nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet, utredningen om det nationella cybersäkerhetscentret, och vägen framåt för implementeringen av NIS2-direktivet.

På mötet redogjorde även Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm och MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka Asp för en aktuell bild av omvärldsläget på det militära respektive civila området.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng