2021-10-12

”Cyberhot blir största utmaningen för luftfarten”

Cyberattacker listas som ett av åtta hot enligt flygindustrins internationella branschorganisation IATA.

Cyberattacker ser ut att bli ett svårt hot för luftfarten i framtiden.
– Cyberrelaterade attacker är ett hot i samhället i stort som man måste beakta inom luftfarten också. Det följer av digitaliseringen och det nya hotet som uppstår i och med att saker är uppkopplade och hänger ihop, säger Andreas Holmgren, enhetschef på Transportstyrelsen.

Terrordåden i USA den 11 september 2001 gjorde att säkerhetskontrollerna på flygplatser utökades betydligt. Andreas Holmgren är enhetschef på Transportstyrelsen och han bedömer att säkerhetskontrollerna kommer att finnas kvar en lång tid framöver.

– Ja, men sedan får vi se hur teknikutvecklingen går, det kanske blir så att man som passagerare inte märker av kontrollerna på sikt, säger han till Ny Teknik.

Cyberattacker listas som ett av åtta hot mot flygindustrin enligt internationella branschorganisation IATA. Organisationen betonar risken för nya sårbarheter när samhället blir mer uppkopplat och beroende av data och automation. Den internationella civila luftfartsorganisationen Icao har också betonat att flygbranschens sammankopplade datorsystem, som till exempel navigation och kommunikation, kan vara en källa till nya risker.

Organisationen har tagit fram en strategi för cybersäkerhet där aktörer inom luftfart uppmanas att öka antalet anställda som har kunskaper inom både flyg- och cybersäkerhet. Det kan göras till exempel genom utbildning, rekrytering och träning, enligt dokumentet.

Andreas Holmgren ser cyberattacker som den största  säkerhetsutmaningen för luftfarten framöver.

– Det följer av digitaliseringen och det nya hotet som uppstår i och med att saker är uppkopplade och hänger ihop, säger han.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng