2023-06-16

CVE ska förhindra skolattacker

I slutbetänkandet kommer utredningen att återkomma och bland annat lämna förslag på ytterligare åtgärder för att stärka skolans beredskap och kompetens att hantera våldssituationer.

Skolsäkerhetsutredningen har presenterat sitt delbetänkande. I betänkandet lämnar utredaren bland annat förslag om att Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ska få till uppgift att stödja kommuner, myndigheter och andra aktörer i arbetet att förebygga skolattacker.

– Skolan ska vara en säker plats för både elever och personal. På senare tid har säkerhetsläget och hotbilden i skolan förändrats i negativ riktning. Det här är därför en mycket viktig utredning och jag ser nu fram emot att noga sätta mig in i delbetänkandets förslag, säger skolminister Lotta Edholm.

– Skolan har en viktig roll när det gäller att förebygga brott. För att kunna vända den negativa utvecklingen av våld i skolan behöver myndigheter och andra aktörer arbeta tillsammans utifrån en djup kunskap om problematiken och hur den bäst kan hanteras, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Delbetänkandet som nu skickas på remiss innehåller bland annat förslag på en ny lag om hur CVE ska hantera personuppgifter för att kunna sköta ett eventuellt utökat uppdrag. Utredningen har också föreslagit en ny sekretessbestämmelse som syftar till att skydda uppgifter om individers personliga och ekonomiska förhållanden när sådana uppgifter förekommer i CVE:s stödverksamhet.

I slutbetänkandet kommer utredningen att återkomma och bland annat lämna förslag på ytterligare åtgärder för att stärka skolans beredskap och kompetens att hantera våldssituationer. Slutbetänkandet ska redovisas senast den 29 februari 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng